Programlicens

Lönsamhetsökning

Mellanstora företag 50 – 500 medarbetare

Vill ni också mobilisera medarbetarna och kunderna för att öka företagets lönsamhet?

Med hjälp av Improfys program och en projektcoach identifierar ni tillsammans med medarbetarna och kunderna åtgärder för att öka försäljningen, reducera kostnaderna, effektiviserar processerna, motivera medarbetarna och förbättra kundrelationerna. Samtidigt som ni använder programmet för att genomföra alla åtgärder.

Projektet genomförs med en projektcoach till en kostnad av 2 250 kr per månad.

Filmen visar på 90 sekunder hur det går till! 

Prova programmet gratis i 30 dagar

Så Här går det till att

Öka lönsamheten med 15%

Projektcoach

När ni köper en 6-månaders licens ingår en projektcoach som jobbar 20 veckor tillsammans med er. (gäller t.o.m. 31 december 2021)

Tidsgaranti

Vi vet att din tid är värdefull och ofta knapp. Därför garanterar vi att ni under vecka 1-4 bra ägnar åtta timmar av er tid (se nedan).

Resultatgaranti

Efter att ha genomfört över 500 likande projekt kan vi garantera ni kommer identifiera åtgärder som leder till 15% ökad lönsamhet. 

Projektstart

Projektcoachen startar projektet genom att förbereda analysfrågorna och ta fram en projektplan.

Allt ni behöver göra är att ge feedback på frågorna och leverera e-postadresser till medarbetarna och kunderna.

Vecka 1 – er arbetstid 2 timmar.

Verksamhetsanalys

Procesanalys – hur bra fungerar processerna?
Kostnadsanalys – hur bra kontrolleras kostnaderna?
Försäljningsanalys – hur bra fungerar försäljningen?
Medarbetaranalys – hur bra trivs medarbetarna?
Kundundersökning – hur nöjda är kunderna?

Vecka 2 – er arbetstid 1 timma

Verksamhetsanalys

Procesanalys – hur bra fungerar processerna?
Kostnadsanalys – hur bra kontrolleras kostnaderna?
Försäljningsanalys – hur bra fungerar försäljningen?
Medarbetaranalys – hur bra trivs medarbetarna?
Kundundersökning – hur nöjda är kunderna?

Vecka 2 – er arbetstid 1 timma

Projektrapport

Projektcoachen tar fram olika index som visar aktuell status på alla viktiga delar inom företaget:

– Process Index
– Kostnads Index
– Försäljnings Index
– Medarbetar Index
– Kund Index

Samtidigt tar projektcoachen fram en åtgärdsportfölj med åtager för att effektivisera processerna, reducera kostnaderna, öka försäljningen, höjda motivationen och förbättra kundrelationerna.

Vecka 3 – er arbetstid 2 timmar

Genomföra åtgärderna

Tillsammans med medarbetarna genomför ni alla åtgärder. Varje månad tar projektcoachen fram statusrapporter som visar hur genomförandet fortlöper. Varje kvartal genomför projektcoachen en pulsmätning och mäter effekten av alla pågående åtgärder och justerar genomförandet för att uppnå ett perfekt resultat av varje åtgärd.   

Projektcoachen projektleder hela genomförandet.

Vecka 4 – 20 – er arbetstid beror på antal åtgärder.

Genomföra åtgärderna

Tillsammans med medarbetarna genomför ni alla åtgärder. Varje månad tar projektcoachen fram statusrapporter som visar hur genomförandet fortlöper. Varje kvartal genomför projektcoachen en pulsmätning och mäter effekten av alla pågående åtgärder och justerar genomförandet för att uppnå ett perfekt resultat av varje åtgärd.

Projektcoachen projektleder hela genomförandet.

Vecka 4 – 20 – er arbetstid beror på antal åtgärder.

Projektexempel

Filmen (5 min.) visar hur ett företag genomför ett projekt med en coach på 8 timmar.

Projektresultat

20% effektivare rutiner

22% förbättrade kundrelationer

18% mer motiverade medarbetare

12% reducerade kostnader (12 mkr)

20% ökad försäljning (20 mkr)

85 företagsledare rekommenderar

Bosch & Siemens | PEAB | Arkitektkopia | Mölndal Energi | HBS | Plannja | Elfa

Hör gärna av dig!

Populär!

Licens + coach

3 250 kr /månad

  • För att säkerställa att alla åtgärderblir genomförda jobbar coachen med er under 6 månader till entotalt licensavgift av 11 700 kr exkl moms.
  • Nöjd Kund Garanti
    Licensavgiften faktureras efter att projektet genomfrös och då du är 100% nöjd med hela projektet

Konsulttjänst

38 500 kr (6 månader)

  • Våra konsulter genomför hela projektet under 6 månader
  • Detta innebär att ni inte lägger någon tid på projektet utan konsulten gör alla delar.
  • Nöjd Kund Garanti
    Kostnaden faktureras efter att projektet genomfrös och då du är 100% nöjd med hela projektet

Byrålicens

15% licensavgift

Om ni är en konsult och vill köpa en licens för att göra projektet för en klient så betalar 15% av projektet efter att projekt är fakturera till kund.

Det tillkommer även en startavgift berodde på hur mång använder som ska ha tillgång. Detta innefattar säljmaterial och utbildning.

Licens + Coach

Fyll i formuläret så återkopplar vi så snart vi kan!

New Field

7 + 11 =

Konsulttjänst

Fyll i formuläret så återkopplar vi så snart vi kan!

9 + 2 =

Byrålicens

Fyll i formuläret så återkopplar vi så snart vi kan!

11 + 2 =