Improfy hjälper företag och organisationer att förbättra lönsamheten, gratis och direkt online

Välkommen till den nya tidens konsulttjänster,
som genomförs gratis, direkt online.    

  • Lönsamhetsökning
  • Processeffektivisering
  • Kostnadsreducering
  • Försäljningsökning
  • Medarbetarundersökning
  • Kundundersökning 

Vi tar inte betalt för analyser eller tjocka rapporter, istället kan ni välja att anlita oss för att genomföra åtgärderna.

Starta ditt kostnadsfria projekt, klicka bild nedan.

Förbättra Lönsamheten

Effektivisera processerna

Reducera kostnaderna

Accelerera försäljningen

Medarbetar- undersökning

Kund- Undersökning

Resultat-garanti

6%

Ökad lönsamhet

Tids-garanti

4h

Effektiv arbetstid

Kund-garanti

65

Personliga referenser

lönsamhetsökning

Använd Improfys kostnadsfria erbjudande för att förbättra ditt företags lönsamhet. Vi ger dig en översyn av företagets alla vitala delar och kommer med ett anpassat åtgärdsförslag, som vi dessutom hjälper till att genomföra. 

Du kan se fram emot effektivare processer, reducerade kostnader, ökad försäljning, motiverade medarbetare och förbättrade kundrelationer.

Läs mer

Starta ditt projekt

Resultat-garanti

8%

Process förbättring

Tids-garanti

4h

Effektiv arbetstid

Kund-garanti

65

Personliga referenser

Effektivisera processerna

Hur väl fungerar processerna och arbetsuppgifterna på ditt företags alla olika avdelningar? Kan de bli bättre?

Ni får en kartläggning av alla processer och arbetsuppgifter. Kartläggningen visar vad alla på företaget jobbar med, och var åtgärder bör sättas in för att man ska kunna jobba smartare och mer effektivt.  

Läs mer

Starta ditt projekt

Resultat-garanti

10%

Reducerade kostnader

Tids-garanti

4h

Effektiv arbetstid

Kund-garanti

65

Personliga referenser

Reducera kostnaderna

Hur bra koll har ni på kostnaderna i företaget? Skulle de kunna reduceras? Vi hjälper er att identifiera konkreta besparingar för att minska både de fasta och rörliga kostnaderna.  

Dessutom tar vi tillvara på alla medarbetarnas egna besparingstips och gör verklighet av dem. Åtgärder som kommer leda till ökad lönsamhet. 

Läs mer

Starta ditt projekt

Resultat-garanti

7%

Ökad försäljning

Tids-garanti

4h

Effektiv arbetstid

Kund-garanti

65

Personliga referenser

Accelerera försäljningen

Vill du öka din försäljning? Improfy hjälper dig att skapa effektivare försäljningsrutiner, ett uppdaterat försäljningsmaterial, mer motiverade säljare – och nyckeln till större och bättre affärer. 

Med enkla medel kommer du sedan kunna utveckla och underhålla hela säljteamet, oavsett om kontoret ligger i Sverige eller utomlands.

Läs mer

Starta ditt projekt

Resultat-garanti

10%

Högre NMI-index

Tids-garanti

4h

Effektiv arbetstid

Kund-garanti

65

Personliga referenser

Medarbetarundersökning

Du måste ha medarbetarna med dig för att ta företaget framåt. Improfy gör anpassade medarbetarundersökningar med fokus på åtgärder som förbättrar både motivationen och produktiviteten hos personalen. 

Det ger en tydlig signal om att ni lyssnar och respekterar deras åsikter, men blir också ett sätt att få en viktig överblick av företagets utvecklingsmöjligheter.

Läs mer

Starta ditt projekt

Resultat-garanti

10%

högre NKI-index

Tids-garanti

4h

Effektiv arbetstid

Kund-garanti

65

Personliga referenser

Kundundersökning

Finns det något som era kunder tycker kan bli bättre? Vi gör en kund-undersökning och tar reda på saken. 

Då får ni veta hur kunderna uppfattar er som leverantör och kan samtidigt vara lyhörda för förslag på förbättringar kring produktutbud, servicenivån och leveranstider.

Läs mer

Starta ditt projekt

SPÄNNANDE NYHETER LANSERAS UNDER HÖSTEN 2018

Små företag

Läs mer

Stora företag

Läs mer

Konsultlicens

Läs mer

IMPROFY I PRESSEN

68 PERSONLIGA REFERENSER

AGE Kontor och Data AB
Stockholm

Omsättning: 484 MKR
Anställda: 164
Bransch: kontor & data

Helena Reinel
HR

Läs mer

Bluestep Bostadslån
Stockholm

Omsättning: 90 MKR
Anställda: 94
Bransch: bank

Peter Gertman
Operativ Chef

Läs mer

Bosch Siemens
Stockholm

Omsättning: 4 730 MKR
Anställda: 258
Bransch: vitvaror

Mats Lindborg
Projektledare Affärsutveckling

Läs mer

Wincor Nixdorf AB
Stockholm

Omsättning: 271MKR
Anställda: 47
Bransch: partihandel

Jimmy Andersson
Manager Service Operations

Läs mer