Personliga referenser

Improfy har sedan 2007 genomfört över 400 online-projekt för skandinaviska och globala företag. Våra kunder arbetar i alla olika branscher och deras storlekar varierar från 25 till 25 000 medarbetare. Vi är vana vid europeiska projekt för globala kunder som Bosch och Siemens, Holmen Timber och Plannja. Vårt system har används av 35 000 personer i 15 olika länder. Nedan hittar du 65 av våra kunder, som alla varmt rekommenderar Improfy som leverantör av högkvalitativa online-projekt.

Kundintervju Mölndal Energi AB
Medarbetarundersökning 2017 (gratis)
VD, Christian Schwartz & Personalchef, Margareta Åkesson
Omsättning: 906 MKR, Anställda: 103

Kundintervju Plannja AB
Kundundersökning 2017 (gratis)
Magnus Bengtsson, Business Line Manager
Omsättning: 923 MKR, Anställda: 253


Loading