Reducera kostnaderna

Den nya tidens konsulttjänster, kostnadsfritt direkt online

 

Hur bra koll har ni på kostnaderna i företaget? Skulle de kunna reduceras? Vi hjälper er att identifiera konkreta besparingar för att minska både de fasta och rörliga kostnaderna.  

Dessutom tar vi tillvara på alla medarbetarnas egna besparingstips och gör verklighet av dem. Åtgärder som kommer leda till ökad lönsamhet. 

Kostnadsfritt gör vi en kostnadsanalys och presenterar resultatet med åtgärder.

Istället tar vi betalt om ni väljer att anlita oss för att genomföra åtgärderna.

Starta ditt kostnadsfria projekt idag!

Inom en vecka får ni ett utkast på analysfrågor vilka ni justerar. Därefter skickar vi ut analysen till ledningen och alla medarbetarna med två påminnelser. Efter fyra veckor presenteras resultatet.   

Du kan också ringa oss på telefon 031 – 317 97 19 40.

Projekttid: endast 3-4 veckor.

 

Så här funkar det

Vi börjar med att göra en kostnadsanalys för att ta reda på hur bra kontroll ni har på kostnaderna idag. Därefter samlar vi in besparingstips från alla medarbetarna, samtidigt som vi lägger till de senaste besparingsåtgärderna från Harvard Business Review och McKinsey Quarterly. Allt detta görs helt kostnadsfritt. 

Efter presentationen kan ni välja att anlita Improfy för att genomföra alla besparingsåtgärder och på så sätt säkerställa att företagets kostnader minskar. 

Pris för 10 månaders genomförande: 24 500 SEK.
 

 

Tidsgaranti: 4 timmar
Improfy har tidsgaranti vilket innebär att ni inte behöver ge mer än fyra timmar av er tid för att vi ska kunna genomföra projektet.

 

Resultatgaranti: 10% kostnadsbesparing 
Improfy har genomfört 20 liknande projekt. Baserat på dessa framgångar erbjuder vi en resultatgaranti som innebär att vi garanterar att identifiera åtgärder som ska leda till en 10 procent kostnadsbesparing. 

Detta ingår i projektet

Benchmarkanalys
Ni får en benchmark-analys som jämför ert företags resultat- och balansräkning med era viktigaste konkurrenters.

Ni får även en detaljerad nyckeltalsanalys och en trendanalys vilka jämförs med andra företag inom er bransch. All ekonomisk information hämtas direkt i realtid från U.C.

Kostnadsanalys
Ni får också en analys som visar hur bra kontroll ni har på kostnaderna och var ni eventuellt behöver sätta in besparingsåtgärder.

Resultatet presenteras totalt för hela företaget och bryts ner på varje enskild avdelning och jämförs med andra företag.

Åtgärdsportfölj
Samtidigt levererar vi en åtgärdsportfölj som består av konkreta besparingsförslag. Förslagen bygger på feedback från alla era medarbetare och tips från Improfys projektledare samt andra externa rekommendationer från välkända källor. 

Alla besparingsåtgärder kopplas till företagets faktiska kostnadskonton enligt kontoplan BAS 2016.

Vecka 1-2
1
Kostnadsanalys

Improfy tar fram en kostnadsanalys som ni godkänner och som sedan skickas till era medarbetare.

 • Kostnadskontroll
  Vi tar vi reda på hur bra man kontrollerar kostnaderna på alla avdelningar.
 • Besparingstips från medarbetarna
  Vi samlar in och prioriterar smarta besparingsideér från alla medarbetarna.
 • Harvard Business Review
  Vi presenterar nya besparingstips från Harvard.
 • Traditionella managementmodeller
  Vi presenterar tips på kända sparmodeller.

Kostnad: gratis
Inga förbehåll eller andra villkor

Vecka 3-4
2
Resultatrapport (DEMO)

Därefter analyserar Improfy resultatet och genomför en pressentation med hela ledningsgruppen direkt online.


Kostnad: gratis
Inga förbehåll eller andra villkor

Vecka 5-40
3
Genomföra besparingarna

Ni kan välja att anlita Improfy för att projektera genomförande av alla värdefulla åtgärder under ytterligare 10 månader.

 • Handlingsplaner & mål
  Konkreta planer & mål för varje åtgärd.
 • Puls-mätningar
  Regelbunden kontroll av effekt.
 • Statusrapporter
  Uppdaterade rapporter varje månad.
 • Coach & bollplank
  Löpande support till alla projektledarna.

Kostnad: 24 500 SEK
10 månaders projekttid

Ni räddar livet på 25 svältande barn!

Vi ger hälften av kostnaden för att genomföra åtgärderna till att rädda liv. Enligt CNBC (läs här) räddar man ett liv genom att köpa nötkrämen för ca $ 50. När ni bokar genomförande av Improfy räddar livet på 25 barn plus att ni ger vaccin till nästan lika många. 14 dagar efter ni betalt Improfy får ni ett gåvobevis direkt från UNICEF.

Nötkräm kan rädda livet på ett undernärt barn

Livsviktiga vaccin mot mässling och polio

Gåvobevis skickas direkt till er från UNICEF


Bosch Siemens
Stockholm

Omsättning: 4 730 MKR
Anställda: 258
Bransch: vitvaror

Mats Lindborg
Projektledare Affärsutveckling

68 referenser

Wincor Nixdorf AB
Stockholm

Omsättning: 271MKR
Anställda: 47
Bransch: partihandel

Jimmy Andersson
Manager Service Operations

68 referenser

AGE Kontor och Data AB
Stockholm

Omsättning: 484 MKR
Anställda: 164
Bransch: kontor & data

Helena Reinel
HR

68 referenser

Bluestep Bostadslån
Stockholm

Omsättning: 90 MKR
Anställda: 94
Bransch: bank

Peter Gertman
Operativ Chef

68 referenser