lönsamhetsökning

Den nya tidens konsulttjänster, kostnadsfritt direkt online

 

Använd Improfys kostnadsfria erbjudande för att förbättra ditt företags lönsamhet. Vi ger dig en översyn av företagets alla vitala delar och kommer med ett anpassat åtgärdsförslag, som vi dessutom hjälper till att genomföra. 

Du kan se fram emot effektivare processer, reducerade kostnader, ökad försäljning, motiverade medarbetare och förbättrade kundrelationer.

Kostnadsfritt gör vi en verksamhetsanalys och presenterar resultatet med åtgärder.

Istället tar vi betalt om ni väljer att anlita oss för att genomföra åtgärderna.

Starta ditt kostnadsfria projekt idag!

Inom en vecka får ni ett utkast på en verksamhetsanalys som ni justerar. Därefter skickar vi ut analysen till ledningen, medarbetarna och alla kunderna med två påminnelser. Efter fyra veckor presenteras resultatet.  

Du kan också ringa oss på telefon 031 – 317 97 19 40.

Projekttid: endast 3-4 veckor.

 

Improfy börjar med att göra en grundlig verksamhetsanalys av företagets processer, kostnader, säljteam, kunder och medarbetare (exempel nedan). Därefter  analyseras resultatet och åtgärder identifieras. Sedan presenteras resultatet för ledningen, direkt online (exempel nedan). Allt detta görs helt kostnadsfritt.

Efter presentationen kan ni själva välja att anlita Improfy för att genomföra åtgärderna och på så sätt säkerställa att resultatet förbättras och att inga värdefulla åtgärder rinner ut i sanden.

Pris för 10 månaders genomförande: 24 500 SEK.
 

 

Tidsgaranti: 4 timmar
Improfy har tidsgaranti vilket innebär att ni inte behöver ge mer än fyra timmar av er tid för att vi ska kunna genomföra projektet.

 

Resultatgaranti: 6% ökad lönsamhet
Improfy har genomfört 26 liknande projekt. Baserat på dessa framgångar erbjuder vi en resultatgaranti som betyder att vi garanterar att identifiera åtgärder som ska leda till minst 6 procent ökad lönsamhet.     

Finansiell analys
Den finansiella analysen visar ert ekonomiska resultat jämfört med era största konkurrenter under de senaste tre åren. Informationen hämtas direkt från UC, i realtid.

Operativ statusrapport
Den operativa statusrapporten ger en översyn av hur bra alla viktiga delar inom företaget fungerar och bygger på nya index utvecklade av Improfy:

 • Process Index
 • Kostnads Index
 • Försäljnings Index
 • Nöjd Kund Index
 • Nöjd Medarbetar Index

Åtgärdsportfölj
Konkreta åtgärder för att effektivera processerna, reducera kostnaderna, öka försäljningen, höja motivationen och förbättra kundrelationerna. Åtgärderna för att direkt öka lönsamheten bygger på interna idéer från medarbetarna och externa förslag från kunderna, projektledaren, nya koncept från Harvard och kända managementmodeller.

Vecka 1 + 2
1
Verksamhetsanalys

Improfy tar fram en analys som ni först godkänner och sedan skickas den till era medarbetare och kunder.

 • Processanalys
  Översyn av alla processer.               
 • Kostnadsanalys
  Smarta besparingstips från medarbetarna.
 • Försäljningsanalys
  Analys av försäljningsaktiviteterna.
 • Medarbetaranalys
  Hur bra trivs medarbetarna? 
 • Kundanalys
  Hur nöjda är kunderna?                 

Kostnad: gratis
Inga förbehåll eller andra villkor

Vecka 3-4
2
Resultatrapport (DEMO)

Därefter analyserar Improfy resultatet, levererar en rapport (exempel nedan) och presenterar resultatet för ledningen, direkt online.  


Kostnad: gratis
Inga förbehåll eller andra villkor

Vecka 5-29
3
Genomförande

Ni kan välja att anlita Improfy för att projektera genomförande av alla värdefulla åtgärder under ytterligare 10 månader.

 • Handlingsplaner & mål
  Konkreta planer & mål för varje åtgärd.
 • Puls-mätningar
  Regelbunden kontroll av effekt.
 • Statusrapporter
  Uppdaterade rapporter varje månad. 
 • Coach & bollplank
  Löpande support till alla projektledarna.

Kostnad: 24 500 SEK
10 månaders projekttid

Ni räddar livet på 25 svältande barn!

Vi ger hälften av kostnaden för att genomföra åtgärderna till att rädda liv. Enligt CNBC (läs här) räddar man ett liv genom att köpa nötkrämen för ca $ 50. När ni bokar genomförande av Improfy räddar livet på 25 barn plus att ni ger vaccin till nästan lika många. 14 dagar efter ni betalt Improfy får ni ett gåvobevis direkt från UNICEF.

Nötkräm kan rädda livet på ett undernärt barn

Livsviktiga vaccin mot mässling och polio

Gåvobevis skickas direkt till er från UNICEF


Wincor Nixdorf AB
Stockholm

Omsättning: 271MKR
Anställda: 47
Bransch: partihandel

Jimmy Andersson
Manager Service Operations

68 referenser

AGE Kontor och Data AB
Stockholm

Omsättning: 484 MKR
Anställda: 164
Bransch: kontor & data

Helena Reinel
HR

68 referenser

Bluestep Bostadslån
Stockholm

Omsättning: 90 MKR
Anställda: 94
Bransch: bank

Peter Gertman
Operativ Chef

68 referenser

Bosch Siemens
Stockholm

Omsättning: 4 730 MKR
Anställda: 258
Bransch: vitvaror

Mats Lindborg
Projektledare Affärsutveckling

68 referenser