Effektivisera processerna

Den nya tidens konsulttjänster, kostnadsfritt direkt online

 

Hur väl fungerar processerna och arbetsuppgifterna på ditt företags alla olika avdelningar? Kan de bli bättre?

Ni får en kartläggning av alla processer och arbetsuppgifter. Kartläggningen visar vad alla på företaget jobbar med,
och var åtgärder bör sättas in för att man ska kunna jobba smartare 
och mer effektivt.  

Kostnadsfritt gör vi en processanalys och presenterar resultatet med effektiviseringsåtgärder.

Istället tar vi betalt om ni väljer att anlita oss för att genomföra åtgärderna.

Starta ditt kostnadsfria projekt idag!

Inom en vecka får ni ett utkast på en processanalys som ni justerar. Därefter skickar vi ut analysen till ledningen och alla medarbetarna med två påminnelser. Efter fyra veckor presenteras resultatet.  

Du kan också ringa oss på telefon 031 – 317 97 19 40.

Projekttid: endast 3-4 veckor.

 

så här funkar det

Improfy börjar med att göra en processanalys tillsammans med alla medarbetarna, cheferna och företagsledningen. Därefter analyseras resultatet och åtgärder för att effektivisera processerna identifieras. Sedan presenteras resultatet och åtgärderna för ledningen. Allt detta görs helt kostnadsfritt. 

Efter presentationen kan ni välja att anlita Improfy för att genomföra åtgärderna för att effektivisera processerna, vilket säkerställer att rapporten inte bara blir en dammig rapport. 
Pris för 10 månaders genomförande: 24 500 SEK.
  

 

Tidsgaranti: 4 timmar
Improfy har tidsgaranti vilket innebär att ni inte behöver ge mer än fyra timmar av er tid för att vi ska kunna genomföra projektet.

 

Resultatgaranti: 8% effektivare rutiner
Improfy har genomfört 16 liknande projekt. Baserat på dessa framgångar erbjuder vi en resultatgaranti som innebär att vi garanterar att identifiera åtgärder som ska leda till 8 procent effektivare rutiner. 

Allt detta får ni

Processkartläggning
Ni får en komplett kartläggning som tydligt visar alla processer och arbetsuppgifter på samtliga avdelningar inom hela företaget.

Kartläggningen genomförs inom loppet av två veckor av Improfys projektledare i samarbete med alla avdelningschefer.

Processanalys & statusrapport
Samtidigt får ni en översikt av hur bra alla processer fungerar och var åtgärder behöver genomföras.

Resultatet bryts ner på varje avdelning och för varje enskild process. Resultatet jämförs med andra företag inom er bransch.

Åtgärdsportfölj med effektiviseringsåtgärder
Ni får också en komplett åtgärdsportfölj med konkreta effektiviseringsåtgärder.

Åtgärderna kommer nedbrutna per avdelning med förslag på ansvarsperson, prioritet och lämplig handlingsplan. 

Vecka 1-2
1
Processanalys

Improfy tar fram en processanalys som ni godkänner och som sedan skickas ut till era medarbetare.

 • Processanalys av alla processer
  Ekonomiprocessen (exempel)
  Betygsätting av underprocesser
  1.1) Fakturering 1.2) Leverantörsbetalningar
  1.3) Budgetering 1.4) Löneutbetalning
  1.5) Löpande bokföring
 • Harvard Business Review
  Tips på effektiviseringskoncepten från Harvard.
 • Traditionella management-koncept
  Tips på traditionella effektiviseringsmodeller.

Kostnad: gratis
Inga förbehåll eller andra villkor

Vecka 3-4
2
Resultatrapport

Därefter analyserar Improfy resultatet och genomför en pressentation med hela ledningsgruppen direkt online. 


Kostnad: gratis
Inga förbehåll eller andra villkor

Vecka 5-29
3
Genomföra effektiviseringarna

Ni kan välja att anlita Improfy för att projektera genomförande av alla värdefulla åtgärder under ytterligare 10 månader.

 • Handlingsplaner & mål
  Konkreta planer & mål för varje åtgärd.
 • Puls-mätningar
  Regelbunden kontroll av effekt.
 • Statusrapporter
  Uppdaterade rapporter varje månad.
 • Coach & bollplank
  Löpande support till alla projektledarna.

Kostnad: 24 500 SEK
10 månaders projekttid

Ni räddar livet på 25 svältande barn!

Vi ger hälften av kostnaden för att genomföra åtgärderna till att rädda liv. Enligt CNBC (läs här) räddar man ett liv genom att köpa nötkrämen för ca $ 50. När ni bokar genomförande av Improfy räddar livet på 25 barn plus att ni ger vaccin till nästan lika många. 14 dagar efter ni betalt Improfy får ni ett gåvobevis direkt från UNICEF.

Nötkräm kan rädda livet på ett undernärt barn

Livsviktiga vaccin mot mässling och polio

Gåvobevis skickas direkt till er från UNICEF


Bosch Siemens
Stockholm

Omsättning: 4 730 MKR
Anställda: 258
Bransch: vitvaror

Mats Lindborg
Projektledare Affärsutveckling

68 referenser

Wincor Nixdorf AB
Stockholm

Omsättning: 271MKR
Anställda: 47
Bransch: partihandel

Jimmy Andersson
Manager Service Operations

68 referenser

AGE Kontor och Data AB
Stockholm

Omsättning: 484 MKR
Anställda: 164
Bransch: kontor & data

Helena Reinel
HR

68 referenser

Bluestep Bostadslån
Stockholm

Omsättning: 90 MKR
Anställda: 94
Bransch: bank

Peter Gertman
Operativ Chef

68 referenser