Small Pack | 0 - 50 anställda

Små företag

Vill du jobba mindre och tjäna mer?

Som småföretagare är det många uppgifter i företaget som står på din agenda. Kundvård och nöjda kunder är avgörande. Men också nödvändig administration. Och tid. Ofta är det svårt att få tiden och kunskapen att räcka till alla dessa moment, på ett effektiv sätt. 

Du har säkert snuddat vid tanken att kunna tjäna mer men jobba mindre. Är det möjligt? Låt oss undersöka saken. Kostnadsfritt. Det enda du behöver göra är att svara på några frågor, det tar cirka en timme. Därefter tar Improfys projektledare vid och gör en översyn av verksamheten.

Du får sedan en ”operativ affärsplan” som visar ditt företags framtids-potential och konkreta åtgärder för hur du ska kunna jobba mindre och tjäna mer. Du väljer själv om du vill genomföra åtgärderna på egen hand eller om du vill anlita Improfy.

Översynen av framtidspotentialen och åtgärdsportöljen är helt gratis. Väljer du att anlita oss för att genomföra åtgärderna kostar det 8 500 kronnor.

Paketet lanseras till dig som småföretagare 3 september 2018.

Ring oss på telefon 031 – 317 97 19 40 eller skicka ett mejl till info@improfy.com om du är intresserad av att boka ett projekt eller veta mer. Hoppas vi hörs snart!