Large pack | 500 - 50 000 anställda

Stora företag

Smart utbyggnad av kund- och medarbetarundersökningen

De flesta stora företag gör regelbundet kund- och medarbetar-undersökningar. Däremot saknas ofta rutiner för att regelbundet se över hur man kan effektivisera processerna, reducera kostnaderna och öka försäljningen. 

Därför har improfy tagit fram ett program som gör att vi nu kan erbjuda en konsulttjänst som innehåller alla dessa delar och görs i samband med den årliga kund- och medarbetarundersökningen. Det betyder att ni inte bara får ett medarbetarindex och ett kundindex, utan ytterligare tre tydliga index för att mäta företagets operativa resultat:

Process Index
Kostnads Index
Försäljnings Index

Samtidigt som ni också får konkreta åtgärder för att effektivisera processerna, reducera kostnaderna och öka försäljningen. Några för framtiden avgörande parametrar. 

Paketpris: 75 000 kronor totalt, gäller företag med 500-50 000 anställda.

Ring oss på telefon 031 – 317 97 19 40 eller skicka ett mejl till info@improfy.com om du är intresserad av att boka eller veta mer.
Hoppas vi hörs snart!.